Categorii

Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate- sesiunea 2021

 1. Ședința publică de soluționare a cererilor de transfer pentru restrângere de activitate se va desfășura la sediul ISJ Olt(sala de ședințe etaj I) in data de 25 martie 2021, ora 10.
 2. Lista conținând punctajele acordate cadrelor didactice participante la etapa de transfer pentru restrângere de activitate. Rezultate obținute la proba practică- Limba engleză.
 3. Ca urmare a Hotărârii CNSU nr.16/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă și în baza prevederilor art.4, alin.(12) din Metodologia-cadru, nu se susţin inspecţii speciale la clasă/probe practice, conform alin. (6) şi (7). În aceste situaţii se susţine proba practică pentru ocuparea de posturi didactice/catedre în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv evaluate prin calificative „Admis/Respins”.
 4. Proba practică pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unități de învățământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv se va desfășura la Colegiul Național ”Ion Minulescu” Slatina în ziua de luni 15.03.2021, începând cu ora 15,00. Evaluarea probei se va realiza conform prevederilor anexei 4 din Metodologia-cadru.
 5. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile la data de 4 martie 2021.
 6. Lista conditiilor specifice avizată de comisia de mobilitate a ISJ Olt. Ca urmare a Hotărârii CNSU nr.16/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă și în baza prevederilor art.50, alin.(1) din Metodologia-cadru, se suspendă aplicarea prevederilor legate de transferul consimțit între unitățile de învățământ și de respectarea condițiilor specifice de ocupare stabilite de către unitățile de învățământ.
 7. Condiții necesare in vederea obținerii acordului directorului liceului pedagogic.
 8. Lista cadrelor didactice aflate în situație de restrângere de activitate.
 9. Precizări privind organizarea și desfășurarea transferului pentru restrângere de activitate.
 10. Model adeverință statut titular/debutant(se va include în mod obligatoriu în dosarul depus la ISJ Olt).
 11. Model cerere transfer adresată ISJ. Perioada de depunere: 8-11 martie 2021(în intervalul orar: 10-15).
 12. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2021.
 13. Model acord pentru detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată.

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro