Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate- sesiunea 2020

 1. Lista punctajelor cadrelor didactice participante la etapa de transfer pentru restrângere de activitate. Eventualele contestații se pot depune după reluarea activității și reprogramarea datelor calendarului mobilității personalului didactic, conform adresei MEC nr. 8699/12.03.2020.
 2. Probele practice și inspecțiile la clasă se vor reprograma imediat după reluarea cursurilor.
 3. Fișe de evaluare a inspecției la clasă. Fisa de evaluare a probelor practice.(după completare, un exemplar se înmânează candidatului iar un exemplar se transmite la I.Ș.J.).
 4. Lista cadrelor didactice participante la etapa de transfer pentru restrângere de activitate.
 5. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate disponibile.
 6. Condiții specifice de ocupare a posturilor în etapa de transfer pentru restrângere de activitate.
 7. Precizări privind organizarea și desfășurarea transferului pentru restrângere de activitate.
 8. Model adeverință statut post.
 9. Model cerere transfer adresată ISJ, Perioada de depunere: 6-11 martie 2020(luni-joi: 10-16, vineri: 9-14).
 10. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2020.
 11. Model cerere transfer adresată unității de învățământ primitoare în vederea obținerii acordului de transfer.(numai pentru ocuparea posturilor propuse pentru ”transfer consimțit între unitățile de învățământ”). Perioada de depunere:17-18 martie 2020.
 12. Precizări privind transferarea personalului didactic titular în baza art. 48, alin.(2,3) din Metodologia-cadru.
 13. Model cerere depusă de cadrele didactice care solicită transferul în baza art. 48, alin.(2,3).

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro