Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate- sesiunea 2018

 1. Lista posturilor disponibile pentru ședința din 21 august 2018(conține date în curs de actualizare). La ședința publică ce se va desfășura la Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina pot participa cadrele didactice titulare cu restrângere nesoluționată.
 2. Ședința publică de soluționare a cererilor de transfer pentru restrângere de activitate va avea loc marți 27 martie 2018, începând cu ora 10,00, în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt.
 3. Lista punctajelor rezultate în urma evaluării dosarelor depuse. Eventualele contestații se pot depune la secretariatul I.Ș.J. Olt în zilele de 12 și 13 martie 2018, până la ora 16,00.
 4. Planificarea inspecțiilor și a probelor practice.
 5. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile în etapa de transfer pentru restrângere de activitate a fost publicată pe site-ul MEN sau lista în format pdf.
 6. Lista condițiilor specifice stabilite la nivelul unităților de învățământ pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor disponibile în etapa de transfer pentru restrângere de activitate.
 7. Lista cadrelor didactice afectate de restrângere de activitate începând cu 01.09.2018.
 8. Modele documente întocmite la nivelul unității de învățământ privind eliberarea acordului de transfer. Se completează la nivelul unităților de învățământ care au publicat posturi pentru care este necesar acordul consiliului de administrație al unității.
 9. Modele cereri adresate ISJ Olt si unităților de învățământ(pentru obținerea acordului de transfer, necesar numai în cazul posturilor publicate pentru transfer consimțit între unitățile de învățământ). Dosarele se vor depune la ISJ Olt în perioada 7-9 martie 2018 iar la unitățile de învățământ unde se dorește transferul(cf. mențiunii anterioare) în perioada 14-19 martie 2018. Stabilirea punctajului dosarului se va realiza în baza fișei de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2018.
 10. Precizări metodologice referitoare la organizarea și desfășurarea etapei de transfer pentru restrângere de activitate(extras din O.M.E.N. nr. 5485/2017, cu modificările și completările ulterioare).
 11. Inspecțiile la clasă/ probele practice vor fi planificate în perioada 12-19 martie 2018. Evaluarea inspecției/probei practice se va realiza în baza fiselor de mai jos :    a. Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.   b. Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.

Alte articole din categoria - Managementul resurselor umane

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro