Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate- sesiunea 2016

 1. Cadrele didactice cu restrângere de activitate nesoluţionată sau aflate în situaţia de completare a normei didactice, se vor putea prezenta la toate şedinţele publice organizate pentru repartizarea candidaţilor la concursul naţional sau judeţean, cererile acestora fiind soluţionate cu prioritate. Detalii despre datele şi organizarea şedinţelor publice urmăriţi în articolul “Repartizarea candidaţilor participanţi la concursul de titularizare- sesiunile 2010-2016”.
 2. Şedinţa publică de soluţionare a restrângerilor de activitate va avea loc in data de 22 martie 2016, începând cu ora 10,  la sediul ISJ Olt.
 3. Lista punctajelor cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate. Contestaţiile la punctajele acordate se pot depune la ISJ Olt(compartimentul managementul resurselor umane în perioada 7-8 martie 2016)
 4. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate disponibile pentru etapa de transfer pentru restrângere de activitate(link spre titularizare.edu.ro) sau lista in format excel.
 5. Lista condiţiilor specifice stabilite de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi avizate de comisia de mobilitate a ISJ Olt, în vederea ocupării posturilor didactice/catedrelor în etapa de transfer consimţit între unităţile de învăţământ, pentru soluţionarea restrângerii de activitate.
 6. Precizări referitoare la desfășurarea etapei de transfer pentru restrângere de activitate.
 7. Model cerere tip adresată I.Ș.J. Olt.
 8. Model cerere tip adresată unității de învățământ.
 9. Modele documente întocmite la nivelul unității de învățământ privind eliberarea acordului de transfer.
 10. Model cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată, adresată I.Ș.J
 11. Adeverinţă privind statutul postului/catedrei.
 12. Fisa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2016.

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro