Tot ce trebuie să știi despre concursurile pentru directorii de școli

Concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducere în şcoli are două componente: naţională şi locală.

Prima componentă presupune susţinerea unei probe scrise, care constă în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Cu acest prilej vor fi evaluate aptitudinile cognitive şi competențele manageriale ale candidaților, ambele cu o pondere de 50%. Ulterior, la nivelul comisiilor judeţene şi cu monitorizarea observatorilor desemnaţi de minister, candidaţii vor susţine alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv un interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidația ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor și punctajelor din metodologie. Toate probele sunt obligatorii.

Conform deciziei Ministerului Educaţiei, dosarele de concurs vor fi depuse electronic pe platforma informatică MONMedu, în perioada 13 septembrie – 2 octombrie, potrivit Procedurii de înscriere electronică, disponibilă pe site-ul inspectoratului școlar județean

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie. Interviul și evaluarea CV-ului se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie. Afişarea rezultatelor concursului este programată în data de 18 noiembrie, fiind urmată de o perioadă alocată depunerii contestaţiilor: 21-23 noiembrie. Soluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale sunt prevăzute pentru intervalul 24 noiembrie – 9 decembrie 2016. Ultima etapă a concursului – validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister este programată în data de 16 decembrie  2016.

http://www.edu.ro/tot-ce-trebuie-s%C4%83-%C8%99tii-despre-concursurile-pentru-directorii-de-%C8%99colihttps://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/concurs%20directori%20scoli/Modele%20itemi%20proba%20scrisa.pdf

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro