TEHNIC

Va informăm că a apărut Ordinul M.E.C. nr. 5578/17.09.2020 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2021-2021, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Invățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învatamantuldual și în învățământul profesional.

Operatorii economici interesaţi pot transmite solicitările de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, pentru anul şcolar 2020-2021 până la data de 13 noiembrie 2020, astfel:

Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul calendar.
ISJ Olt transmite solicitările primite de la operatorii economici la unităţile de învăţământ nominalizate în solicitările operatorilor economici sau, în absenţa nominalizării de către operatorii economici a unei unităţi de învăţământ, la unităţi de învăţământ care pot cuprinde în oferta educaţională calificările solicitate.

Operatorii economici transmit la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) solicitările de şcolarizare în învăţământul dual, conform modelului de solicitare din anexa nr. 2 la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017, prezentată şi în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul calendar.
Solicitările operatorilor economici se vor transmite prin e-mail la adresa registratura.cndipt@gmail.com,cu respectarea termenului – limită prevăzut în prezentul calendar.

Termenul limită de transmitere a solicitărilor de școlarizare este 13 Noiembrie 2020, urmând ca Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt să analizeze solicitările operatorilor economici şi să realizeze demersurile necesare pentru soluţionarea favorabilă a acestora.

Ordinul M.E.C. nr. 5578/17.09.2020 privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, împreună cu Anexele 1-2,în care se regasesc modelele de solicitări de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, se regasesc anexate in prezenta informare.

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro