Site-ul DEFINITIVAT- 2015 a fost lansat: http://definitivat.edu.ro/2015

In atentia candidatilor inscrisi pentru Examenul National de acordare a definitivarii în învăţământ-2015.

Accesand urmatorul link- http://definitivat.edu.ro/2015 – puteţi obţine informaţii privitoare la:

• Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ .
• Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ (Anexa 1);
• Lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învăţământ superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat
• Programele pentru examen – Arte;
• Programele pentru examen – Educaţie fizică şi sport ;
• Programele pentru examen – Învăţământ primar şi prescolar pentru învăţători/educatori/institutori ;
• Programele pentru examen – Limbă şi comunicare ;
• Programele pentru examen – Matematică şi ştiinţe ;
• Programele pentru examen – Om şi societate ;
• Programele pentru examen – Tehnologii ;
• Forumul de discuţii;
• Modelul-cadru de structură de subiect şi de barem de evaluare pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ din anul 2014.

Alte articole din categoria - Definitivat

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro