Selecția cadrelor didactice pentru constituirea Corpului național de experți în management educațional, sesiunea 2017, seria a 11-a

Toate documentele cu privire la înscrierea, desfășurarea și rezultatele concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului național de experți în management educațional, sesiunea 2017, seria a 11-a, vor fi publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Olt și la avizierul instituției, Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 41/28.06.2016, documentele legalizate  prevăzute la dosarul de selecție, vor fi înlocuite cu copii simple ale acestora, certificate pentru conformitate cu originalul de către juristul inspectoratului școlar/inspectorul pentru managementul resurselor umane.

În acest sens, candidații se vor prezenta la depunerea dosarelor cu actele  în original, iar în dosar, respectând ordinea documentelor, vor depune o copie simplă a acestora. 

Fac excepție candidații care optează pentru depunerea în dosar a actelor legalizate la notariat sau la alte autorități investite cu acest drept.

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro