Categorii

ȘANSE EGALE LA EDUCAȚIE, PRIN PREVENIREA ȘI CORECTAREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII – ID 141904

BENEFICIAR: Inspectoratul Școlar Județean Bacău

Partener: Inspectoratul Școlar Județean OLT

Obiectiv general: Diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii din județele Bacău și Olt prin elaborarea și aplicarea de: metode şi instrumente de educaţie remedială de A doua șansă pentru 300 de persoane (care au părăsit timpuriu școala/nu au absolvit învățământul obligatoriu, reintegrate în educaţia obligatorie de 8 clase) și măsuri de educație preventivă adresate unui număr de 210 de elevi aflați în situație de risc de părăsire timpurie a școlii primare sau gimnaziale.

Buget: 7.369.500,68

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro