Revista profesorilor de limbi moderne din județul Olt

Compartimentul Limbi moderne din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt anunță editarea celui de-al doilea număr al revistei profesorilor de limbi moderne – OLT LANGUAGE TEACHERS.
Lucrările (tehnoredactate conform cerințelor de mai jos) vor fi trimise la următoarele adrese de e-mail:
-carmendelurintu@yahoo.com – Carmen Delurințu, limba engleză/ limba germană
-emilia_andrei28@yahoo.fr – Emilia Andrei, limba franceză
1.Fiecare lucrare va avea între 2 și 4 pagini, format A4, margini de 2 cm.
2.Tehnoredactare Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, la 1,5 rânduri; titlul centrat, corp literă 14, bold; la un rând de titlu, autorul/autorii, școala, localitatea, aliniat dreapta, corp literă 12 bold.
3.Autorii poartă întreaga responsabilitate pentru originalitatea lucrărilor publicate.
4.Lucrările care nu respectă cerințele formulate, vor fi returnate spre corectare autorului.
5.Informații suplimentare la adresele de e-mail mai sus menționate.

Termen limită de trimitere a lucrărilor: 30.01.2018

Alte articole din categoria - Limbi moderne

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro