Revista județeană a învățământului preșcolar ,,PRO-EDU Olt”

I.S.J. Olt  – Compartimentul  Educație timpurie – Inspector școlar  profesor MANEA LEONTINA, anunță apariția Revistei judeţene a învăţământului preşcolar „PRO-EDU OLT”  cu nr. XVI,  având următoarea tematică:

 • Articole
 • Studii de caz şi cercetări
 • Proiectarea pedagogică a activităţilor (model de planificare, o temă, un proiect, o subtemă)
 • Strategii didactice/ Proiecte de lecţie
 • Fişe de lucru/ evaluare
 • Serbări şcolare
 • Parteneriate educaţionale (modele de redactare, prezentarea rezultatelor unui parteneriat).

În elaborarea materialelor trebuie respectate următoarele cerinţe:

 1. Originalitate în redactarea materialelor
 2. Titlul – Times New Roman Bold 14 centrat
 3. Autorul  – la un rând de titlu, Times New Roman 14, aliniere dreapta
 4. Cuprinsul  materialului – la un rând de autor Times New Roman 14, spaţiere la 1 rând, maxim 2 pagini ( se admit 3 pagini pentru următoarele puncte din tematică: proiectarea pedagogică, studiu de caz, serbări şcolare şi parteneriate educaţionale)
 5. Bibliografie (acolo unde este cazul).

Materialele:

 • se depun  pe  adresa de mail : proeduolt@yahoo.com
 • lunar, până la data de 25 a fiecărei luni
 • persoane de contact:

P.I.P.- Aldea Ana Mihaela (G.P.P. nr. 5 Slatina )  tel. 0753315486

P.I.P. -Ana Vasilica (G.P.P. nr.1 Slatina) tel. 0766 799 162

P.I.P.  -Matei Mihaela Alina (Sc. Gimnazială nr. 5 Slatina) tel. 0762 695 265

Rugăm seriozitate în elaborarea şi trimiterea materialelor şi aşteptăm cu interes implicarea în acest proiect – Revista  judeţeană a învăţământului preşcolar Olt.

 

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro