Revista judeţeană a învățământului preșcolar Olt ,,Edu Grădinița- inspirație în educație­”-Ediţia I

Compartimentul Educatie Timpurie, Inspector școlar Adela Petrina Pantilie, anunță inițierea și coordonarea Revistei judeţene a învățământului preșcolar Olt ,,Edu Grădinița- inspirație în educație­”-Ediţia I.

Revista va cuprinde articole care ilustrează experiența profesională privind proiectarea didactică, strategii didactice, metode inovative, parteneriate educaționale, articole de specialitate, sudii de caz, opinii personale in domeniul educației şi alte materiale obținute prin activitatea desfașurată la grupă.

Materialele propuse spre publicare trebuie să respecte următoarele cerințe de tehnoredactare:

  1. Originalitate în redactarea materialelor;
  2. TITLUL -Times New Roman, Bold 14, centrat;
  3. AUTORUL – la un rând de titlu, Time New Roman, Bold 14;
  4. CUPRINSUL materialului –la doua rânduri de autor, Time New Roman 12, spațiere la un rând, maxim 2\3 pagini.
  5. Dacă s-au folosit surse biografice, in mod obligatoriu, trebuie precizate la finalul materialului.

Cadrele didactice interesate să se alăture echipei redacționale sunt invitate să transmită articole in vederea publicării, pe adresa de e-mail: EduGradinitaOlt@yahoo.com.

Persoanele de contact :

Inspector şcolar pentru educație timpurie, Pantilie Adela Petrina

Prof.înv.preşcolar, Andrei Sanda Lavinia, G.P.N. Nr. 1 Caracal

Prof.înv.preşcolar, Iliescu Andreea Nicoleta, G.P.N. Nr. 1 Balș

Prof.înv.preşcolar,  Mitrica Floriana Cornelia, Școala Gimnazială ”Virgil Mazilescu” Corabia

Prof.înv.preşcolar,   Spătaru Ioana, G.P.N. ”Dumbrava Minunată” Drăgănești Olt

Prof.înv.preşcolar, Taifas Cristina Cătălina, G.P.P. Nr.2 Slatina

Prof.înv.preşcolar, Trocmaer Silvia Elena, G.P.N. Fălcoeni – Potcoava

Alte articole din categoria - Învățământ preprimar

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro