Repartizări în timpul anului şcolar 2015-2016

În cadrul acestui subiect, vor fi afişate în timp real, repartizările posturilor/catedrelor vacante/rezervate apărute în timpul anului şcolar 2015-2016. Eventualele contestaţii referitoare la repartizările efectuate în cadrul comisiei de mobilitate a I.Ş.J. Olt se vor putea depune la compartimentul managementul resurse umane al I.Ş.J. Olt, în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea repartiţiei, în conformitate cu prevederile art.106 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din anul şcolar 2015-2016, anexă la OMEN nr. 4895/2014.

Lista repartiţiilor efectuate poate fi vizualizată la adresa de aici

 

 

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro