Categorii

Repartizarea cadrelor didactice participante la concursurile naționale, sesiunile 2015-2020

  1. Model  cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate, care au participat la concursul din anii menționați şi au obţinut cel puţin media/nota 7,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 7/5 la concursuri de titularizare.
  2. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2020, 2019, 2018 și se completează de cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2020, 2019 sau 2018 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare.
  3. Dosarele se depun în perioada 11-17 mai 2021,  în intervalul orar 10,00-15,00, la biroul managementul resurselor umane. 
  4. Precizări metodologice(extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022).

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro