Repartizarea cadrelor didactice participante la concursurile naționale, sesiunile 2014-2020

 1. În vederea constituirii listei de așteptare pentru cadrele didactice nerepartizate sau având norma didactica incompletă, solicitanții se vor putea înscrie accesând formularul de înscriere aici
 2. Lista posturilor pentru ședința din 10 septembrie 2020(conține date în curs de actualizare). Anunț privind desfășurarea ședinței.
 3. Lista posturilor disponibile pentru ședința de repartizare din 7 septembrie 2020. Planificarea orară a repartizării pe discipline.
 4. Lista posturilor disponibile pentru ședința de repartizare din 3 septembrie 2020. Planificarea orară a repartizării disciplinelor disponibile.
 5. Lista posturilor disponibile pentru etapa de repartizare din 26-27 august. Anunț privind orarul desfășurării ședinței publice din 26-27 august 2020.
 6. Lista posturilor ocupate/repartizate la data de 21 august 2020.(afișată astăzi 21.08.2020, ora 16).
 7. Anunț referitor la desfășurarea ședinței publice din 20 august 2020. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile pentru ședința de repartizare din 20 august 2020.
 8. Precizări privind desfășurarea ședințelor publice de repartizare a posturilor din perioada 20 august- 8 septembrie 2020.
 9. Lista cadrelor didactice care au solicitat repartizarea în baza notelor/mediilor obținute la concursurile naționale sesiunile 2014-2020.  Candidații au obligația de a verifica toate datele de înscriere care îi vizează și de a solicita, dacă e cazul, corectarea acestora, în scris, până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15,00 , pe adresa de e.mail cristi.miu@isjolt.ro. Netransmiterea unei astfel de solicitări conduce la concluzia că datele publicate sunt corecte și complete. In cazul în care nu vă regăsiți în listă, vă rog să verificați și lista cadrelor didactice propuse pentru repartizare prin continuitate la suplinire, deoarece înregistrarea vă permite și repartizarea în baza notelor din anii anteriori.
 10. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2019, 2018 sau 2017. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate, care au participat la concursul din 2019, 2018 sau 2017 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare. Dosarele se depun în perioada 9-16 iulie 2020,  în intervalul orar 10,00-15,00, la biroul managementul resurselor umane.
 11. Anexa nr. 19 (modificată) (calendarul mobilității personalului didactic) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021.
 12. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2014, 2015 sau 2016. Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice calificate, care au participat la concursul din 2014, 2015 sau 2016 care au obţinut cel puţin nota 7,00 (șapte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursul de titularizare.

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro