Repartizarea cadrelor didactice participante la concursurile naționale, sesiunile 2011-2017

  1. Anunţ privind sedinţa publică de repartizare din 8.09.2017.
  2. Lista posturilor didactice disponibile pentru sedința publică din 30 august 2017 . Ședința publică va începe la ora 10,30.
  3. Ca urmare a prelungirii ședinței publice din 28 august 2017 până după ora 21, sedinta publică din 29 august 2017 va incepe la ora 10,30. Lista posturilor disponibile pentru sedinta publica din 29.08.2017.
  4. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile pentru ședința de repartizare din 28 august 2017 a fost publicată pe site-ul MEN si poate fi vizualizata aici sau poate fi descărcată în format excel de aici.
  5. Precizări privind şedinţele publice organizate la nivel judeţean în perioada 28 august-8 septembrie 2017.
  6. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2016 sau 2015. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2015 sau 2016 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare.
  7. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursul național sesiunea 2014. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2014 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare.
  8. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2011, 2012 sau 2013. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2011, 2012 sau 2013 care au obţinut cel puţin nota 7,00 (șapte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursul de titularizare.

Dosarele candidaților din categoriile menționate anterior se depun la I.Ș.J. Olt în perioada 16-22 mai 2017 și în mod excepțional în perioada 21-22 august 2017.

Alte articole din categoria - Managementul resurselor umane

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro