Proiectul “Educația – șansă către societatea cunoașterii” – Resurse educaționale

Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE) a implementat în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, proiectul “Educația – șansă către societatea cunoașterii”.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa Prioritară – 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.2 – “Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”.

Obiectivul general a vizat creșterea calității serviciilor educaționale furnizate de către sistemul de învățământ de stat, cu scopul diminuării numărului de persoane care abandonează sistemul de învățământ obligatoriu, respectiv pentru a sprijini în mod real persoanele aflate în risc de  părăsire a școlii, prin dezvoltarea și implementarea de programe moderne.

Serviciile educaționale propuse prin cele două programe dezvoltate în proiect pot fi preluate și implementate la scară largă și de alte unități de învățământ care au în implementare programe de tip “A doua șansă”, respectiv de unități de învățământ care școlarizează elevi în stare de risc de abandon. În acest sens, pagina web a proiectului rămâne o sursă de informații utile pentru cei interesați de materialele dezvoltate în cadrul proiectului, de rezultatele obținute sau de resursele dezvoltate:

http://proiecte.pmu.ro/web/a_doua_sansa

Ghidul transdisciplinar poate fi accesat la adresa:

http://ads.pmu.ro

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro