Proiect SchoolModeOn

SchoolModeOn este o platformă ce propune să dezvolte un mediu propice și modern de învățare atât de necesar elevilor din ziua de astăzi. Scopul echipei SchoolModeOn este centrat pe adaptarea modului de predare-învățare la cerințele și ritmul fiecărui elev în parte, transformând mediul online în unul prielnic dezvoltării personale, dar și profesionale, prin intermediul unei strategii de învățare formativă. De asemenea, platforma facilitează integrarea directă a părinților în procesul didactic. Astfel, elevii au acces la o paletă largă de materiale simplificate și diversificate pentru numeroase discipline studiate astăzi în școli, dar și la sesiuni de mentorat, cu scopul de a oferi o pregătire individuală completă și interactivă.

Efortul depus de echipa SchoolModeOn alături de profesorii parteneri pentru crearea mediului educațional descris anterior, a fost apreciat de curând și de Asociația Calemis, organizator al evenimentului Innovation Labs 2021, eveniment în cadrul căruia SchoolModeOn a obținut o bursă de 3000$ ca formă de sprijin a inițiativei noastre. Mai multe detalii despre acest lucru se pot consulta accesând pagina Universitații Tehnice din Iași sau site-ul Ziarul de Iași. Lista profesorilor parteneri se poate consulta aici.

SchoolModeOn se pregătește pentru o nouă etapă, anume creșterea numărului de cursuri furnizate și în acest sens se caută cadre didactice partenere care să se alăture echipei. Scopul principal al parteneriatului îl constituie cooptarea în procesul de creare, verificare și difuzare a unor materiale educaționale elevilor de liceu, respectiv studenților.

Prin termenul de partener se înțelege acea persoană (obligatoriu cadru didactic) care se implică activ și voluntar în una sau în mai multe activităti din următoarele:

  • Verificarea conținutului furnizat de echipa de implementare a SchoolModeOn. Această activitate constă în verificarea calității și corectitudinii științifice a materialelor, funcție de specializarea pe care fiecare partener o deține și acceptă ca numele său să fie trecut în Secțiunea review a fiecărui material în parte, alături de data în care s-a făcut corectarea.
  • Implicarea activă în crearea conținutului furnizat pe platforma SchoolModeOn prin difuzarea de materiale proprii scrise și/sau electronice gata de publicare, prin completări proprii pe parcursul tehnoredactări materialului în cauză de către echipa SchoolModeOn și/sau susținere post publicare prin creare de topicuri adiționale și/sau de evaluare.
  • Implicare activă în procesul de difuzie a materialelor disponibile pe platforma SchoolModeOn, prin promovarea directă, la clasă, a oportunității lucrului într-un mediu organizat, sigur și accesibil cum este SchoolModeOn.
  • Pentru cadrele didactice care vor să se implice mai mult în modernizarea și îmbunătățirea calității actului didactic, SchoolModeOn le oferă posibilitatea de a intra în contact direct cu beneficiarii săi, prin intermediul videoconferințelor de tip meditație, în format unu la unu sau unu la mulți. Acestea au menirea de a duce răspunsuri la întrebările apărute pe platformă și/sau primite pe canalele media disponibile ale SMO.
  • Persoană cu care SchoolModeOn încheie un parteneriat de Stocare a conținutului unui curs propriu oferindu-i suportul tehnic necesar utilizării acestuia în procesul de predare învățare pe care cadrul didactic îl exercită împreună cu elevii săi. Prin suport tehnic înțelegem totalitatea funcționalităților necesare pentru a transforma procesul educațional într-unul interactiv, atractiv pentru elevi, pe de o parte, dar și în crearea unui mediu facil de lucru pentru profesor, prin oferirea mijloacelor necesare unei monitorizări continue a progresului fiecărui elev sau student prin intermediul mijloacelor de evaluare sigure și moderne.

Dacă ești cadru didactic și consideri că te-ai putea implica în acest demers, oferind sprijin în una sau mai multe activtăti din cele prezentate sau, poate, ai nevoie de mai multe detalii, așteptăm mesajul tău la adresa de e-mail schoolmodeon@gmail.com sau contactează-ne telefonic, pănă la data de 27.08.2021, ora 12:00.

În atașamente puteți găsi descrierea pe larg a proiectului SchoolModeOn, precum și a parteneriatului pe care echipa SMO îl propune pentru cadrele didactice partenere.

Mapa_de_Prezentare_a_SchoolModeOn

Termeni_Conditii_Profi_Perioade

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro