Categorii

PREVENIREA ȘI CONTRACARAREA FENOMENULUI DE PARASIRE TIMPURIE A ȘCOLII DIN REGIUNILE SUD MUNTENIA ȘI SUD VEST OLTENIA – ID 141895

BENEFICIAR: Asociația Dr. Haralambie Teodoru

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Argeș

Partener: SIVECO

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Olt

 

Obiectivul general al proiectului constă în prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin adoptarea unor strategii, planuri de acțiune, abordari informatice moderne (TIC) și programe educaționale integrate de furnizare a competențelor și abilităților de bază, pentru componenta remedială / corectivă formată din 360 de persoane și pentru componentă preventivă formată din 610 de persoane, într-un sistem educațional deschis și incluziv, în contextul dezvoltării durabile a societății informaționale bazată pe cunoaștere și progres tehnologic din regiunile București- I lfov, Sud Muntenia și SV Oltenia.

 

Buget: 7.800.727,97

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro