Pretransferul la cerere al personalului didactic titular- sesiunea 2020

 1. Lista punctajelor finale, după soluționarea contestațiilor. Lista cadrelor didactice care au depus dosare de transfer in alte judete.
 2. Anunț privind orarul desfășurării ședinței publice de soluționare a cererilor de pretransfer din 11 iunie 2020.
 3. Lista conținând punctajele cadrelor didactice care solicită pretransferul la cerere. Notă: Eventualele contestații ale cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, la punctajele acordate,  pot fi transmise și la adresa de e-mail personal.isj.olt@gmail.com până la ora 23:59 în data de 9 iunie 2020, situație în care cadrul didactic anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.
 4. Au fost înregistrate la ISJ Olt contestațiile depuse de către Nitu George (nr. 3550/10.06.2020) si Istrate Elena Corina(nr. 3551 /10.06.2020). Lista rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor, va fi afișată în cursul zilei de astăzi, 10 iunie 2020.
 5. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante disponibile pentru etapa de pretransfer.
 6. Model cerere pretransfer. Model cerere pretransfer prin schimb de post prin consimțământ. Dosarul complet se depune de către candidații participanți la sediul ISJ Olt, în zilele de 29 mai(în intervalul orar 10,00-14,00) și 2,3 și 4 iunie(între orele 9,00-14,00). Certificatul/adeverința de integritate comportamentală se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea contractului individual de muncă, în situația în care acesta nu este anexat la cerere în perioada de înscriere la această etapă.
 7. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2020.
 8. Candidații care solicită pretransferul/detașare la cerere în alt județ vor transmite la ISJ Olt cererea tip, însoțită de adeverința eliberată de unitatea de învățământ privind structura și viabilitatea postului/catedrei, scanate, în format electronic la una din adresele de e-mail menționate în cerere. Răspunsul va fi transmis pe e-mail la adresa de e-mail comunicată în cerere.
 9. Precizări privind organizarea și desfășurarea etapei.
 10. Criteriu specific pentru eliberarea acordului directorului liceului pedagogic, pentru posturile care necesită acest acord.
 11.  Model adeverință statut post.

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro