Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular- 2015

1. Anunț  privind desfășurarea ședinței publice de pretransfer consimțit din data 17. 04.2015

2.Lista finala a punctajelor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ.

3. Rezultate la contestațiile privind punctajele dosarelor cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer consimțit.

4. Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer. Eventualele contestaţii la punctajele acordate se pot depune la secretariatul ISJ Olt în data de 31 martie 2015, până la ora 16,30, specificând grupa de evaluare şi punctajul acordat. Afişarea punctajelor finale se va realiza la aceeaşi adresă şi la sediul ISJ Olt in data de 2 aprilie 2015.

5. Anunț privind desfășurarea probelor practice orale din data de 31 martie 2015.

Dosarele privind pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant, se vor depune la ISJ Olt(compartimentul Managementul resurselor umane), dupa urmatorul orar:

– Luni 23 martie: 12,30-16,30;

– Marti 24 martie: 10,00- 16,30;

– Miercuri 25 martie: 9,00- 16,30;

– Joi 26 martie: 9,00-16,30.

6, Lista posturilor didactice/catedrelor vacante disponibile pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar din jud. Olt.

7. Conditii specifice privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante in etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar din jud. Olt.

8. Precizări privind pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular.

9. Model cerere tip privind pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, adresată I.Ș.J. Olt.

10. Model cerere tip privind pretransferul prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris, adresată I.Ș.J. Olt.

11.  Fişa de evaluare pentru ierarhizarea candidaţilor participanţi la etapele mişcării personalului didactic – an scolar 2015-2016.

12. Model cerere tip adresată unității de învățământ primitoare.

13. Model adeverinţă date cadru didactic+ post/catedră.

14. Modele de acord de pretransfer și de înștiințare către I.Ș.J. emise de directorul unității de învățământ.

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Managementul resurselor umane

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro