Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular- 2019

  1. O.M.E.N. nr. 3886/11.04.2019 privind modificarea și completarea Metodologie-cadru aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/2018.
  2. Anunț important: termenele prevăzute pentru desfășurarea etapei de pretransfer 2019 se vor decala cu cel mult 15 zile lucrătoare, conform OMEN nr. 3862/04.04.2019.
  3. Modele ale documentelor redactate la nivelul unităților de învățământ în vederea eliberării acordului de pretransfer.
  4. Lista punctajelor cadrelor didactice titulare care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar. Eventualele contestații asupra punctajelor acordate se pot depune la secretariatul I.Ș.J. Olt în data de 13 mai 2019, în intervalul orar 9,00-16,00.
  5. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ este disponibilă pe site-ul M.E.N.
  6. Lista condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în etapa de pretransfer.
  7. Precizări metodologice privind desfășurarea etapei de pretransfer.
  8. Model adeverință statut post cadru didactic(se completează de unitatea de unde se transferă cadrul didactic).
  9. Modele cereri adresate I.Ș.J. Olt și unității de învățământ primitoare. La I.Ș.J. Olt dosarele de pretransfer  se vor depune conform următorului program: 6 și 8  mai 2019 în intervalul orar 12-16, 7 și 9 mai în intervalul orar 9,00-16,00. La unitățile de învățământ 7-14 mai 2019, conform orarului stabilit de fiecare unitate. Stabilirea punctajului dosarului se va realiza în baza fișei de evaluare  pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2019.
  10. Inspecțiile la clasă/ probele practice organizate de I.Ș.J. Olt vor fi planificate în perioada 7-14 mai 2019 și postate în cadrul acestui subiect. Evaluarea inspecției/probei practice se va realiza în baza fiselor de mai jos :    a. Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.   b. Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro