Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular- 2018

 1. Anunț privind desfășurarea ședinței publice din 27 iulie 2018.
 2. Lista posturilor didactice/ catedrelor disponibile(cu excepția celor cu statut rezervat) și lista posturilor titularizabile. Erate: a) postul de Învățător de la Șc. nr.1 Balș(cod 1469) nu este disponibil, fiind ocupat în etapa de transfer pentru restrângere de activitate- sesiunea 2018. b) posturile de Educatoare de la GPN nr.1 Caracal(cod post 1233 si 1234) sunt retrase prin hotărârea consiliului de administrație al ISJ Olt din data de 2 iulie 2018, în baza adresei nr. 860/21.06.2018 a Liceului Tehnologic ”Constantin Filipescu” Caracal, urmare a numărului insuficient de înscrieri ale preșcolarilor.
 3. Lista punctajelor finale, după soluționarea contestațiilor.
 4. Modele ale documentelor redactate la nivelul unităților de învățământ în vederea eliberării acordului de pretransfer.
 5. Planificarea inspecțiilor/probelor practice(conține date în curs de actualizare).
 6. Lista punctajelor cadrelor didactice titulare care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar. Eventualele contestații asupra punctajelor acordate se pot depune la secretariatul I.Ș.J. Olt luni 16 aprilie 2017, până la ora 16.
 7. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ este disponibilă pe site-ul M.E.N.
 8. Lista condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în etapa de pretransfer.
 9. Precizări metodologice privind desfășurarea etapei de pretransfer.
 10. Adeverință statut post cadru didactic(se completează de unitatea de unde se transferă cadrul didactic).
 11. Modele cereri adresate I.Ș.J. Olt și unității de învățământ primitoare. Perioada de depunere a dosarelor: 3-5 aprilie și 11-12 aprilie 2018 în intervalul orar 9,00-15,00. Stabilirea punctajului dosarului se va realiza în baza fișei de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2018.
 12. Inspecțiile la clasă/ probele practice vor fi planificate în perioada 13-26 aprilie 2018 și postate în cadrul acestui subiect. Evaluarea inspecției/probei practice se va realiza în baza fiselor de mai jos : a. Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.   b. Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro