PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT 2014-2015

Download ANUNT probe practice orale .docx
Download ANUNT_sedinta_pretransfer.docx
Download Adresa MEN nr. 38444 din 14.04.2014.pdf
Download Lista cadrelor didactice care au depus solicitari de pretransfer in etapa 1- 9-11 APRILIE 2014
Download Adresa_DGMRURSN_31701_2014.pdf
Download MODEL ACORD de pretransfer emis de directorul unitatii de invatamant
Download MODEL ADEVERINTA eliberata de unitatea in care cadrul didactic este titular cu privire la situatia postului/catedrei
Download ADRESA ISJ OLT REF. Solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant – 2014
Download CEREREA TIP adresata directorului, pentru obtinerea acordului de pretransfer 2014
Download CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta a cererilor de pretransfer consimtit 2014
Download CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta publica a cererilor de schimb de post intre titulari 2014
Download MODEL INSTIINTARE a ISJ cu privire la acordurile de pretransfer emise de directorul unitatii de invatamant
Download MODEL RAPORT al Comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant – propuneri de acord in vederea pretransferului 2014
Download MACHETA UNITATE_MOD_OCUPARE.2014.xls pentru comunicarea modului de ocupare a posturilor in etapa desfasurata intre 9.04-06.05.2014
Download MACHETA UNITATE_PRETRANSFER-2014.xls pentru comunicarea cadrelor didactice care solicita pretransferul consimtit in cadrul fiecarei etape 

Alte articole din categoria - Managementul resurselor umane

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro