Precizări referitoare la gradele didactice aflate în derulare 2019-2020

Precizări referitoare la gradele didactice aflate în derulare 2019-2020

În perioada 9-12 iunie 2020, cadrele didactice din județul Olt care finalizează gradul didactic II și gradul didactic I în sesiunea august 2020, sunt rugate să aducă la sediul Inspectoratului Școlar Județean Olt, adeverințele de vechime și adeverințele cu calificativele obținute în ultimii ani școlari. Aceste adeverințe sunt necesare completării dosarelor de înscriere la aceste grade didactice (conform metodologiei în vigoare). Adeverințele pot fi aduse la biroul ,,Perfecționare” sau la secretariatul inspectoratului în intervalul orar 9.00-15.00

Aveți atașate modelele de adeverințe, atât pentru gradul I cât și pentru gradul II.

Având în vedere prevederile OMEC nr. 4303/21.05.2020 privind modificarea și completarea Metodologiei  privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.438/25.05.2020, referitoare la gradul II, vă informăm că:

  • pentru sesiunea 2020, candidaților care nu au susținut inspecția specială li se va acorda, prin recunoaștere și echivalare nota 10, dacă la una dintre inspecțiile curente candidatul a obținut calicativul Foarte bine, sau nota 9, dacă la ambele inspecții curente candidatul a obținut calificativul Bine.
  • pentru sesiunea de examen 2020, candidații susțin o singură probă, scrisă, care conține elemente de pedagogie și psihologie, precum și elemente de metodica specialității.
  • pentru sesiunea 2020, proba scrisă se susține în ultima săptămână din luna august, în baza planificării fiecărui centru de perfecționare cu respectarea condițiilor speciale de distanțare socială minimă și de securitate sanitară, în conformitate cu actele normative care reglementează prevenirea infecției cu SARS-CoV-2.

 

 

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro