Precizări Olimpiada de limba și literatura română

Criteriile de calificare a elevilor pentru etapa națională:

 • Calificarea elevilor la etapa națională se realizează prin sistem competițional, având drept unic criteriu de calificare ierarhizarea, în ordine descrescătoare, în funcție de punctajul obținut de elevi la etapa județeană, la fiecare clasă/nivel. Calificarea elevilor la etapa națională este condiționată de obținerea a minimum 85 de puncte la gimnaziu și minimum 90 de puncte la liceu.
 • La etapa națională a olimpiadei va participa, din fiecare județ, câte un elev/an de studiu/nivel, pentru fiecare secțiune, primul în ierarhia clasei/ nivelului, cu respectarea punctajului minim.
 • Candidații care au obținut punctaje egale la etapa județeană și se află în situația calificării pentru etapa națională a olimpiadei pe locurile atribuite conform art.15 alin.(3) din Metodologia cadru, vor fi departajați utilizându-se următoarele criterii:
 • Secțiunea A pentru clasele V-VI
 • punctajul obținut la Subiectul I
 • punctajul obținut la Subiectul al IV-lea
 • Secțiunea A pentru clasele VII-VIII
 • Punctajul obținut la Subiectul I b
 • punctajul obținut la Subiectul al III-lea
 • Secțiunea A pentru clasele IX-XII
 • punctajul obținut la Subiectul al II-lea
 • punctajul obținut la Subiectul I
 • Secțiunea B- Nivelul 1, Nivelul 2, Nivelul 3, Nivelul 4
 • punctajul obținut la Subiectul al III-lea
 • punctajul obținut la Subiectul I.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro