Portofoliul profesorului de fizică

          Portofoliul profesorului reprezintă „cartea de vizită”a activităţii didactice a profesorului eficient şi are  rolul de a permite păstrarea materialelor/documentelor si organizarea  acestora astfel încât să fie operaţionale, de a incita  profesorul la o muncă de calitate, la responsabilitate si rigoare profesională. Portofoliul trebuie să cuprindă următoarele documente (cu precizarea ca o parte a lor pot fi stocate în format electronic, pe un CD atasat): 

– Decizia de numire (titularizare, suplinire) (în copie);
– Fişa postului;
– Curriculum Vitae;
– Încadrare (clase, orar, inclusiv programul de pregătire suplimentară);
– Documente de activitate curriculară, extracurriculară și extraşcolară (programe şcolare în uz, ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare; precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii; programe ale examenelor naţionale; programe şcolare pentru discipline opţionale; lista manualelor folosite la clasă, regulament și precizări ale organizării și desfășurării concursurilor școlare, rezultate);
– Documente de proiectare didactică: macroproiectare (planificarea anuală și semestrială); mezoproiectare (proiectarea unităţilor de învăţare); microproiectare (proiect de lecție);
– Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă;
– Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare;
– Instrumente de lucru şi de evaluare (teste sumative, predictive şi altele); rezultatele la examene naţionale; rezultatele evaluării predictive; rezultatele evaluărilor periodice și finale;
– Cursuri opţionale –  programa, suport de curs, materiale auxiliare;
– Lista mijloacelor didactice din dotare;
– Evidenţa elevilor înscrişi la examenele naţionale – Bacalaureat;
– Documente privind calitatea de  expert în educație, mentor, formator local/ judeţean/ naţional; coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al I.S.J./I.S.M.B.; îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie  al revistelor de specialitate; evaluator manuale; membru în comisii ştiinţifice;
– Calificativul acordat de către C A al unităţii şcolare (copie).
 
În documentul ataşat se găsesc planurile cadru şi programele şcolare în vigoare.

 

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro