Pensionare/menținere ca titular peste vârsta de 65 de ani – 2020

  1. Lista cuprinzând cadrele didactice titulare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (4,5,7) din O.M.E.C. nr. 5259/2019, care au solicitat şi cărora li s-a aprobat la nivelul unităţilor de învăţământ menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2020-2021, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani, raportată la data de 1 septembrie 2020, validate în şedinţa consiliului de administraţie al I.Ş.J. Olt din 10 februarie 2020. Eventualele contestaţii se pot depune la ISJ Olt în zilele de 12 și 13 februarie 2020 în intervalul orar 8,00- 16,00.
  2. Lista cuprinzând cadrele didactice ale căror cereri de menţinere în activitate ca titular, în funcţia didactică, în anul şcolar 2020-2021, au fost respinse la nivelul unităţilor de învăţământ.
  3. Precizări privind condițiile de pensionare respectiv de continuare a activității ca titular după împlinirea vârstei de 65 de ani.
  4. Model opțiune de continuare a activității- femei, care îndeplinesc condițiile legale de pensionare și solicită continuarea activității ca titular până la împlinirea vârstei de 65 ani.
  5. Model cerere de menținere în activitate ca titular, după împlinirea vârstei de 65 de ani.
  6. Model adresa către ISJ privind acordul/refuzul conducerii unității de învățământ pentru continuarea activității după împlinirea vârstei de 65 de ani.
  7. Model adresă de comunicare către solicitant, a acordului/refuzului conducerii unității asupra cererii de menținere în activitate.

Alte articole din categoria - Managementul resurselor umane

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro