Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5.962/21.12.2017 referitor la constituirea unei comisii pentru acordarea Avizului Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării unor investiții finanțate prin POR/10/2017

Comisia numită prin OMEN nr. 5.962/21.12.2017 va analiza cererile de acordare a avizului Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării unor investiții efectuate de către autoritățile publice locale la unitățile de învățământ de educație timpurie antepreșcolară (creșe), preșcolară (grădinițe) și unitățile de învățământ profesional și tehnic. Solicitările pot fi făcute în temeiul punctului 5.3.1 secțiunea 18 din Ghidul Solicitantului specific pentru Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, obiectiv specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului și Obiectiv Specific 10.2 – Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul POR.

http://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-596221122017-referitor-la-constituirea-unei-comisii

OMEN 5692-1

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro