Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”, ediția 2020

„Tinerii dezbat” este o olimpiadă națională care promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală și contribuie la formarea, dezvoltarea și exersarea competențelor de gândire critică și de comunicare rațională în spațiul public, precum și la formarea și dezvoltarea atitudinilor social-civice democratice necesare tinerei generații pentru participarea activă la viața socială.

Competiția este cuprinsă la poziția 61 în Calendarul Olimpiadelor Naționale Școlare care se vor desfășura în anul școlar 2019-2020, Anexa 2, aprobat cu nr. 41848/10.12.2019 și în Lista olimpiadelor școlare din anul școlar 2019-2020, Anexa nr.2 la OMEN nr. 5092/30.08.2019, poziția 61, cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul specific al Olimpiadei națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” este disponibil pe site-ul M.E.C. la adresa https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri. Tot aici se află și setul al II-lea din Ghidul profesorului pentru disciplina opțională „Dezbatere, oratorie și retorică” (curriculum la decizia școlii pentru liceu), utilizând programa aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4074 din 21.04.2011.

Înscrierea se înregistrează de către licee până pe data de 6 martie 2020, ora 16:00, la secretariatul I.S.J. Olt

Temele de dezbateri (moțiunile) vor fi transmise de către M.E.C. inspectoratelor școlare pe data de 13 martie 2020.

În perioada 6 – 30 martie vor fi organizate cursuri de formare pentru profesorii coordonatori care nu au mai participat la activități de formare în tehnicile de dezbatere și argumentare. Data cursurilor și locul de desfășurare vor fi anunțate în timp utile pe pagina I.S.J. Olt.

Etapa județeană: 4 – 31 mai 2020.

Etapa națională: 5 – 10 iulie 2020.

Detalii suplimentare la inspectorul școlar pentru proiecte educaționale nloghinas@yahoo.com sau la I.S.J. Olt în fiecare joi în intervalul orar 14:00 – 16:00

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro