Categorii

Olimpiada Județeană de Tehnologia Informației

              Olimpiada de Tehnologia Informației faza județeană se va desfășura pe data de 21.04.2018 în următoarele locații: Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina și Colegiul Național Vocațional „N. Titulescu” Slatina. Repartizarea participanților se va comunica ulterior.

              S-a stabilit că fiecare liceu poate participa la etapa județeană a OTI cu un număr de maxim 12 elevi, dar nu mai mult de 5 elevi pe an de studiu, la secțiunea TIC și cu un număr de maxim de 4 elevi la secțiunea C#.

            Probele de concurs și corectarea lucrărilor se vor desfășura cu supraveghere audio-video. Elevii vor fi prezenți în sală cel mai târziu la ora 8.30 și vor avea obligația să verifice funcționarea aplicațiilor pe calculatorul la care vor susține proba de concurs. Ei vor comunica comisiei de organizare orice problemă sesizată.

            Elevii vor fi instruiți în legătură cu modul de desfășurare a olimpiadei.

            La etapa națională județul nostru are alocate 4 locuri pentru secțiunea TIC și un loc pentru secțiunea C#.

            S-a hotărât ca la etapa națională să participe elevul cu punctajul cel mai mare la fiecare an de studiu la secțiunea TIC (1 loc clasa a IX, 1 loc clasa a X-a, 1 loc clasa a XI-a și un loc clasa a XII-a) și elevul cu punctajul cel mai mare la secțiunea C#. Dacă elevul calificat pentru etapa națională la un an de studiu se retrage, va fi înlocuit automat de următorul clasat la același an de studiu.

            În cazul în care la un an de studiu pe primul loc sunt doi sau mai mulți concurenți cu același punctaj departajarea se va face prin susținerea unei probe de baraj la o dată stabilită ulterior, în săptămâna următoare olimpiadei (perioada 23 – 27 aprilie 2018).

            Profesorii îndrumători ai elevilor participanți la olimpiadă au obligația să le comunice acestora toate aspectele referitoare la organizarea și desfășurarea olimpiadei și să afișeze la sediile unităților de învățământ de la care provin aceștia criteriile de departajare și calificare.

 

            Până luni 16.04.2018 ora 16 aștept să îmi trimiteți tabelul cu înscrierile.

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro