Categorii

Olimpiada Județeană de Informatică

Faza județeană a Olimpiadei de Informatică se va desfășura la Colegiul Național “Radu Greceanu” Slatina în data de 17.03.2018 începând cu ora 9.

În vederea bunei organizări a concursului elevii participanți se vor prezenta cu 30 de minute înainte de începerea probei.

Având în vedere că evaluarea este automată, concurenţii trebuie:

– să respecte întocmai restricţiile specificate în enunţul problemei, având în vedere faptul că enunţurile problemelor pentru gimnaziu/liceu pot include restricţii în ce priveşte limitarea timpului de executare, limitarea memoriei totale folosite de către programe sau limitarea dimensiunii în bytes a surselor, formatul fișierelor de ieșire;

– să nu schimbe denumirea sau ID-ul problemelor.

În timpul concursului, concurenţilor nu le este permis:

– să utilizeze dischete, CD-uri sau flash-uri, smartphone-uri;

– să utilizeze alte surse de documentare decât Help-ul mediului folosit şi documentaţia pusă la dispoziţie de către comisie;

– să interfereze în vreun mod cu activităţile altui concurent;

– să încerce să deterioreze mediile de lucru;

– să încerce să deterioreze sistemul de evaluare;

– să utilizeze orice mijloace de comunicare.

La etapa nationala a Olimpiadei judetul nostru are alocate 8 locuri la clasele de gimnaziu si 7 locuri la liceu.

S-au stabilit alocarea celor 7 locuri pentru liceu astfel:

  1. Primul loc la fiecare nivel de studiu de la gimnaziu este calificat automat (4 locuri), cu conditia respectarii punctajului minim de calificare (50 de puncte).
  2. Urmatoarele 3 locuri vor fi ocupate de elevii cu cele mai bune punctaje dintre toti participantii indiferent de clasa, care au punctaj de calificare (minim 50 de puncte).
  3. Daca exista egalitate de puncte pentru un ultim loc de calificare la faza nationala, se vor aplica criteriile de departajare din precizările privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Informatică în anul școlar 2017-2018, nr. 26486/16.02.2018.

S-au stabilit alocarea celor 8 locuri pentru clasele de gimnaziu astfel:

  1. Se califica automat primele 2 locuri de la fiecare an de studiu, daca punctajele sunt peste minimul de calificare (30 de puncte).
  2. In cazul in care primele 2 locuri nu intrunesc punctajul minim de 30 de puncte (minim pentru calificare), acestea se redistribuie la alta clasa, in ordinea descrescatoare a punctajului (indiferent de clasa).
  3. Daca exista egalitate de puncte pentru un ultim loc de calificare la faza nationala, se vor aplica criteriile de departajare din precizările privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Informatică în anul școlar 2017-2018, nr. 26486/16.02.2018.

 

În cazul în care, pentru ocuparea acestor locuri, vor exista situaţii de egalitate de punctaj, departajarea se realizează pe criteriile următoare, aplicate în ordine:

Pentru secţiunea gimnaziu:

C1. medalie obţinută în anul şcolar precedent la una dintre competiţiile externe de informatică: Olimpiada Europeana de Informatică pentru Juniori, Turneul de informatică (Shumen);

C2. punctajul maxim (100p) obţinut la una dintre probleme;

C3. punctajul maxim (100p) obţinut la problema 2;

C4. punctajul cel mai mare obţinut la una dintre probleme

Exemplu: dacă un concurent are punctajele: 90 şi 70 iar un alt concurent are punctajele 80 şi 80, primul concurent este plasat înaintea celui de-al doilea. C5. punctajul cel mai mare obţinut la problema 2;

Exemplu: dacă un concurent are punctajele: 90 şi 70 iar un alt concurent are punctajele 70 şi 90, al doilea concurent este plasat înaintea celui dintâi.

Pentru secţiunea liceu:

C1. medalie obţinută în anul şcolar precedent la una dintre competiţiile externe de informatică:

– pentru elevii din clasa a IX-a: Olimpiada Europeana de Informatică pentru Juniori, Turneul de informatică (Shumen);

– pentru elevii din clasele a X-a – a XII-a: Olimpiada Internațională de Informatică, Olimpiada de Informatică a ţărilor din Europa Centrală, Olimpiada Balcanică de Informatică, Turneul de informatică (Shumen), Olimpiada Pluridisciplinară „Tuymaada” ;

C2. în ordinea lexicografică descrescătoare a șirurilor punctajelor obținute la fiecare problemă, dispuse descrescător.

Exemplu: dacă un concurent are punctajele: 100, 10, 100, iar un alt concurent are punctajele 40, 100, 70, după sortare acestea devin: 100, 100, 10, respectiv 100, 70, 40, caz în care primul concurent este plasat înaintea celui de-al doilea. În cazul în care departajarea nu se poate realiza în baza criteriilor precizate, se pot aplica şi alte criterii precizate de M.E.N.

Profesorii îndrumători ai elevilor participanti la Olimpiada Județeană De Informatică au obligația să aducă la cunoștința participanților aceste lucruri și sa afișeze la sediile unităților de învățământ de unde provin aceștia criteriile de departajare și de calificare.

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro