OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CU PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT PRIN PLATA CU ORA

1. Anunţ referitor la şedinţa de ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată, organizată la nivel judeţean, în data de 8 septembrie 2014.

2. Cerere tip.

3. Precizari privind atribuirea/repartizarea posturilor/catedrelor în regim plata cu ora.

4. Macheta privind atribuirea orelor disponibile in regim plata cu ora, personalului didactic titular.

5. Macheta reactualizare posturi/catedre vacante(anexa 4) și rezervate(anexa 5).

Alte articole din categoria - Managementul resurselor umane

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro