Noutăţi privind echivalarea studiilor absolvite de elevi în străinătate

C ă t r e
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt

În atenţia
Doamnei/Domnului Director

Referitor la: noutăţi privind echivalarea studiilor absolvite de elevi în străinătate

Ca urmare a Adresei nr. 336_CNRED/02.10.2015/G.L., emisă de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, înregistrată la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt cu nr. 8822/02.10.2015, vă comunicăm următoarele :
1. Având în vedere prevederile OMECS nr. 5268/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734/01.10.2015, echivalarea claselor efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al ARACIP, începând cu data de 1 octombrie 2015, se realizează exclusiv de către inspectoratele şcolare judeţene.
2. Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii va conţine documentele menţionate în Anexa nr. 1 a prezentei adrese şi va fi depus la Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt sau la unitatea de învăţământ unde elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile art. 207 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5115/2014, care îl va transmite, pentru echivalare, către Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt ;
3. La cererea exprimată în scris a părinţilor sau tutorilor legali instituiţi, înscrierea se poate face într-o clasă inferioară ultimei clase absolvite în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară ;
4. Pentru evaluarea dosarului de echivalare nu se percep taxe ;
5. Atestatul de echivalare emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt este valabil pentru înscrierea în orice unitate de învăţământ preuniversitar din ţară şi la încadrarea pe piaţa forţei de muncă ;
6. Atestatul de echivalare va fi eliberat unităţii de învăţământ ( care va păstra în arhiva proprie o copie conformă cu originalul) sau titularului, părinţilor ori tutorilor legal instituiţi;
7. În evidenţele şcolare ale elevei/elevului se consemnează următoarele : « echivalat clasele_________ pe baza atestatului nr.________ din data______ » .

Nota: A se vedea documentele atasate: model adresa de inaintare, cerere, lista documentelor necesare pentru intocmirea dosarului de echivalare si recunoastere a studiilor.

Inspector şcolar pentru Dezvoltarea resursei umane, Învăţământ particular şi Alternative educaţionale,
Gabriela ŞERBAN

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Definitivat

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro