MONINSERT – Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților de învățământ tehnic și profesional, nivel 1 și nivel 2 – Studii comparative

Studiile comparative au fost  elaborate în cadrul proiectului „MONINSERT -Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor de învăţământ tehnic şi profesional, nivel 1 şi nivel2” şi respectă prevederile O.M.E.C.T. 6011/2008 cu privire la monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic nivel 1 şi 2 care nu continuă studiile în învăţământul de zi1. În cadrul proiectului au fost investigate două promoţii de absolvenţi de IPT nivel 1 şi 2 de calificare: promoţia 2009-2010 (cuprinzînd atît absolvenţi de Şcoală de Arte şi Meserii, cât şi absolvenţi de An de Completare) şi promoţia 2010-2011 (cuprinzând doar absolvenţi de An de Completare), la nivelul judeţelor Olt şi Dâmboviţa.

Studiile cuprind și o scurtă analiză a pieţei muncii la nivel regional, precum şi analiza unor indicatori relevanți privind caracteristicile absolvenţilor care au fost investigaţi în cadrul proiectului la nivelul judeţelor Olt şi Dâmboviţa, inserția socioprofesională a acestor absolvenți și percepțiile lor cu privire la perspectivele de pe piața muncii. Indicatorii vor fi analizaţi comparând rezultatele culese pentru cele 2 promoţii la nivelul celor două judeţe, la 6 luni de la absolvire şi, ulterior, la 12 luni de la absolvire. În cazul promoţiei de absolvenţi 2009-2010, vor fi realizate pe alocuri trimiteri şi la tipul şcolii absolvire (Şcoală de Arte şi Meserii/An de Completare).

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro