Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a

Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă  a implementat în perioada aprilie 2014 – noiembrie 2015, proiectul „Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a”, POSDRU/153/1.1/S/141867. În cadrul proiectului a fost elaborat și pilotat cu un grup țintă reprezentativ la nivel național curriculumul opțional „Matematica digitală” (de tip Curriculum la decizia școlii – CDȘ), destinat elevilor din clasa a III-a, folosind o abordare inovativă și extinzând utilizarea TIC în activitățile de predare – învățare – evaluare și trei instrumente didactice duport, respectiv:

*Ghidul elevului – Matematica digitală. Caiet de activități pentru clasa a III-a, cuprinzând 12 unități centrate pe 12 teme cu grad de dificultate sporti sal la care elevii au înregistrat rezultate scăzute cu ocazia evaluărilor naționale (pentru clasele a II-a și a IV-a, M.E.N.) și internaționale (PIRLS);

*Ghidul profesorului – Matematica digitala, instrument metodologic prin care se sprijină activitatea la clasă a cadrelor didactice, conmplementară Ghidului elevului;

*Ghidul multimedia interactiv, instrument care transpune în format digital conținuturile științifice din Ghidul elevului.

Aceste resurse sunt disponibile pe pagina web a proiectului, http://proiecte.pmu.ro/web/matematica_digitala/ , iar Ghidul Multimedia Interactiv și direct la adresa http://matematica.pmu.ro/.

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro