MANAGER PROIECT – Curs pentru pregatirea personalului didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar

După reluarea cu succes a modulului Competențe informatice, Universitatea Româno-Americană din București continua seria cursurilor de formare adresate personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, desfășurate anterior în cadul proiectului cu titlul Optimizarea sistemului de învăţământ prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar, Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63641, implementat în perioada 01.10.2010 – 30.09.2013, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Olt și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov. Cursurile organizate sunt autorizate CNFP și ANC, beneficiază de un total de 97 de credite profesionale transferabile și vor continua cu modulul Manager proiect programat să înceapă în data de 16.11.2014. Acest al doilea modul – Manager proiect, beneficiază de 18 credite profesionale transferabile, va avea o durată de 64 ore de pregătire și se va desfășura în perioada 16.11.2014 – 14.12.2014. Următoarele module de curs propuse sunt: Competențe în comunicare (Comunicare în limba oficială), Managementul resurselor umane, Competențe soociale și civice, fiecare beneficiind de câte 18 credite profesionale transferabile. Înscrierea candidaților se face pană la data de 14.11.2014, în intervalul orar 09.00-16.00, la sediul Universității Româno-Americane din Bulevardul Expoziției, Nr.1B, Sector 1, cod 012101, București.

Pentru mai multe informatii accesati pagina proiectului http://www.optiprof.ro/

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro