Legislaţie mobilitate an şcolar 2017-2018

  • OMEN nr. 3151/31.01.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018.
  • Metodologie mobilitate personal didactic 2017-2018(include la final si calendarul mobilităţii).
  • Calendarul mobilităţii personalului didactic pentru anul şcolar 2017-2018.
  • Planuri cadru gimnaziu.  Planurile-cadru de învățământ aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul școlar 2017—2018, la clasa a V-a, începând cu anul școlar 2018—2019, la clasa a VI-a, începând cu anul școlar 2019—2020, la clasa a VII-a, iar din anul 2020—2021, la clasa a VIII-a. În celelelate cazuri se aplică vechile planuri cadru aprobate prin OMEC nr. 3638/2001.
  • Fişa de evaluare a cadrelor didactice participante la etapele mobilităţii personalului didactic, sesiunea 2017-2018  OMEN_3151_2017
  • Centralizator:  a) Cultura generala;    b) Invatamant special;  c) Palate si cluburi; d) Discipline tehnologice+ pregatire si instruire practica.
  • Anexe centralizator discipline tehnologice.

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro