Categorii

Legislaţie aferentă mobilităţii personalului didactic

 1. Pe site-ul MEC a fost publicat Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021.
 2. Metodologie mobilitate personal didactic 2021-2022.
 3. Metodologie concurs ocupare posturi la nivelul unității de învățământ.
 4. Legea nr. 185/20.08.2020.
 5. Anexa nr. 19 (modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021.
 6. OMEC nr. 4549/17.06.2020 privind suspendarea pe toată durata stării de alertă, a activităților privind mobilitatea personalului didactic.
 7. Pe site-ul MEC a fost publicată actualizarea calendarului mobilității personalului didactic.
 8. Precizări privind constituirea normei de predare în anul școlar 2020-2021.
 9. Structura anului școlar 2020-2021.
 10. Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.
 11. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, anexă la O.M.E.C. nr. 5259/12.11.2019(inclusiv calendarul mobilității personalului didactic).
 12. O.M.E.N. nr. 3886/11.04.2019 privind modificarea și completarea Metodologie-cadru aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/2018.
 13. OMEN nr. 3856/03.04.2019 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de titularizare, definitivare, admitere, evaluare națională, bacalaureat și de absolvire, sesiunea 2019.
 14. Precizări privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2019-2020 a personalului didactic de predare încadrat în învățământul profesional și tehnic, aprobate cu nr. 27496/27.02.2019.
 15. OMEN NR. 3207/22.02.2019 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal- filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2019-2020.
 16. OMEN nr. 5728/2018 pentru modificarea Metodologiei-cadru rivind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020.
 17. OMENCS nr. 3590/2016 privind aprobarea planurilor cadru pentru învățământul gimnazial, modificat și completat prin OMEN nr.4828/2018. Alte detalii despre planurile-cadru și programele școlare în vigoare găsiți la adresa www.ise.ro
 18. Acord între Guvernul României și Federațiile Sindicale Reprezentative din Învățământ.
 19. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, anexă la O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018(inclusiv calendarul mobilității personalului didactic). Calendarul mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020.
 20. Precizari privind noile program de concurs la disciplinele Artă teatrală- Arta actorului și Cultură civică și Educație socială.
 21. O.M.E.N. nr. 5415/2018 care modifică si completează OMEN nr. 4827/2018.
 22. O.M.E.N. nr. 5350/24,10.2018 privind modificarea OMEN nr. 4165/2018.
 23. O.M.E.N. NR. 4827/2018.
 24. O.M.E.N. nr. 4445/2018.
 25. OUG nr.9/2018.
 26. O.M.E.N. nr. 4165/24.07.2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, planului de încadrare și încadrarea în regim de plata cu ora ale personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar.
 27. Precizările nr. 34072/06.07.2018 privind încadrarea în anul școlar 2018-2019 a personalului didactic din unitățile de învățământ cu profil tehnologic.
 28. OMEN nr. 3913 din 07.06.2018 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursurilor organizate la nivel judetean(Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat ș.a.).
 29. Structura anului școlar 2018-2019.
 30. Ordinul M.E.N. nr. 3017/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019.
 31. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 5485/13.11.2017(inclusiv calendarul mobilității personalului didactic)
 32. Calendarul mobilităţii personalului didactic, actualizat cf. OMEN nr. 3017/08.01.2018.
 33. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2018.
 34. Adresa 116/DGISSEP/23.01.2018 privind disciplinele opționale.

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro