Legislaţie aferentă mobilităţii personalului didactic- 2016

  1. În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ- Adresa MENCS nr. 9206/2016 privind completarea fişei de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar începând cu anul şcolar 2016-2017.
  2. Metodologia– cadru  şi calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, anexă la O.M.E.C.S. nr. 5559/27.10.2015.
  3. Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016.
  4. Calendarul  privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, anexă la O.M.E.C.S. nr. 5559/27.10.2015(în format excel).
  5. Propunerile de planuri-cadru în învăţământul gimnazial pot fi consultate la adresa  http://www.ise.ro/consultare-publica-propuneri-de-plan-cadru-pentru-clasele-v-vii

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro