Invitație pentru a publica în Revista #Didactica a Casei Corpului Didactic Olt

INVITAȚIE

Revista Casei Corpului Didactic Olt       –     #DIDACTICA – oferă posibilitatea publicării de articole prin care exemplele de bună practică din școli să fie cunoscute și urmate, proiectele valoroase ale colegilor dascăli să fie apreciate și multiplicate.

Revista cuprinde diverse rubrici de interes pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, cum ar fi:

❖    management educațional,

❖    metodologii instructiv-educative,

❖    alternative educationale, școala, cultură și tradiție.

Personalul didactic interesat, este invitat să transmită pe adresa de e-mail revistadidactica@vahoo.com articolele pe care dorește să le publice, intrând astfel automat în procesul de selecție pentru publicare.

Publicația a obținut recunoașterea Bibliotecii Naționale, prin acordarea codului internațional de identilicare a publicațiilor seriale – ISSN.

Materialele propuse spre publicare trebuie să respecte următoarele cerințe de tehnoredactare:

–     Titlul să fie scurt și sugestiv;

–    Documentele WORD să fie de maximum 2 pagini;

–    Textul trebuie să fie obligatoriu scris cu diacritice;

–    Autorul să se semneze la începutul articolului, indicând profesia, numele, prenumele, școala și localitatea;

–    Citatele să fie evidențiate prin folosirea ghilimelelor;

–     Textul trebuie tehnoredactat cu Times New Roman. Ia un rând și jumătate, cu mărimea fontului de 12;

–    În cazul în care au fost folosite surse bibliografice, în mod obligatoriu acestea trebuie precizate la finalul materialului, în ordinea alfabetică a numelor autorilor citați.

Se citează drept bibliografie lucrări care stau la baza articolului (cărți, tratate. monografii, broșuri, articole publicate în reviste, imagini, site-uri web cu documentație online).

Costul unui articol este de 30 lei, plata putând fi efectuată la sediul Casei Corpului Didactic Olt (persoana de contact: Mioara Mitrea, tel. 0751105966) sau în contul R086TREZ50620E330500XXXX, deschis la Trezoreria Română Slatina, Titular cont: Casa Corpului Didactic Olt, CUI: 4491156, cu mențiunea numelui, prenumelui și a domiciliului persoanei care publică articolul.

Colectivul de redacțieCapture

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro