Întâlnire Consiliu consultativ, învățământ primar

Joi, 14.01.2016,  ora  15.00, la Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina, va avea loc întâlnirea membrilor Consiliului consultativ pentru compartimentul Învățământ primar.

Ordinea de zi:
-dezbaterea  Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016 – 2017, Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5559/27.10.2015;

-dezbaterea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016, Anexa la ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5557/27.10.2015;

-propuneri pentru detalierea fișei de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit elaborată la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Olt, învățământ primar;

-aspecte privind organizarea activității compartimentului învățământ primar;

-puncte de vedere privind propunerile de plan cadru pentru clasele V – VIII.

 

Până la întâlnire, vă rog să studiați documentele atașate și să accesați link-ul http://www.ise.ro/consultare-publica-propuneri-de-plan-cadru-pentru-clasele-v-viii unde gașiți și documentele suport pentru consultarea publică. Dacă listați documentele, vă rog să le aduceți cu dvs.

Mirela Maria PARASCHIV,

Inspector școlar pentru învățământ primar

 

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Învățământ primar

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro