ÎN ATENȚIA DIRECTORILOR UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1. Adresa ISJ Olt nr. 7869/30.09.2014 privind întocmirea listele cuprinzând personalul didactic de predare, respectiv personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat încadrat cu minimum jumătate de normă/post didactic în anul şcolar 2014-2015 într-una sau cumulat în mai multe unităţi de învăţământ/unităţi conexe.

Listele se vor completa în machetele anexate prezentei adrese şi conţin doi foi Excel(personal de predare respectiv personal didactic auxiliar) şi se vor comunica în format electronic, pe adresa personal.isj.olt@gmail.com, până la data de 6 octombrie 2014.

2. Macheta privind datele statistice referitoare la situația normării personalului în anul școlar 2014-2015.

Fișierul contine 3 pagini. Termenul de transmitere numai în format electronic  la adresa personal.isj.olt@gmail.com  pentru unitățile cu personalitate juridică este:

•  19 septembrie 2014 ora 14- grădinițe, cluburi sportive, palatele și cluburile copiilor, CCD, ISJ, școli gimnaziale,  CJRAE;

•  22 septembrie 2014 ora 14- licee, colegii nationale.

Situația centralizată (pagina N) va fi transmisă și pe suport de hârtie semnată de director și secretar.

3. Macheta privind încadrarea în anul școlar 2014- 2015 a personalului didactic calificat, repartizat prin continuitate sau în baza concursurilor de titularizare 2014, 2013, 2012, 2011. Macheta se va transmite în original, semnat şi ştampilat. Termen: 22 septembrie 2014.

3. Macheta privind încadrarea în anul şcolar 2014-2015, în regim plata cu ora,  pentru personalul didactic asociat/pensionat, repartizat de către ISJ Olt. Macheta se va transmite în original, semnat şi ştampilat precum şi în format electronic(Word) la adresa de email danieltruta83@gmail.com. Termen: 19 septembrie 2014.

4. Adresa MEN nr. 54274/03.09.2014 referitor la reducerea normei didactice cu doua ore si la incetarea contractului de munca pentru cadrele didactice pensionabile cu 1 septembrie 2014.

5. Adresa MEN nr. 692/DGMRURSN/28.08.2014 privind detasarile personalului didactic titular solutionate in perioada 1-12 septembrie 2014.

6. Ordinul MECTS nr. 4865/16.08.2011 privind stabilirea obligatiei didactice de predare a personalului de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar.

7. Adresa M.E.N. nr. 447/SG/28.08.2014 referitoare la cadrele didactice titulare care îndeplinesc condițiile legale de pensionare începând cu 01.09.2014.

8. Ordinul M.E.N. nr. 3637/19.06.2014 privind structura anului școlar 2014-2015.

9. Precizari privind activităţile de mobilitate a personalului didactic din perioada 2-4 august 2014. Anexa posturi catedre vacante/rezervate.

10. Detaşarea personalului didactic titular în anul şcolar 2014-2015

         – Adresa ISJ Olt privind organizarea desfăşurarea etapei de detaşare 2014-2015.

        – Model de cerere scrisă formulată de unitatea de învăţământ primitoare pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2014-2015.

        – Acord tip pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2014-2015.

         –Macheta de transmitere a detasarilor in interesul invatamantului aprobate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant primitoare.

        – Model de cerere de detasare la cerere.

       – Fişa de evaluare activităţii metodice şi ştiinţifice.

 

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro