Evaluarea directorilor pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar 2015-2016

Având în vedere măsurile tranzitorii în vigoare, până la definitivarea legislaţiei secundare aferente Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, evaluarea directorilor pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar 2015-2016, se va efectua conform Metodologiei de evaluare a directorilor unităţilor de învăţământ aprobate prin OMEN 4990/11.11.1998 şi a fişei corespunzătoare evaluării ce se găseşte pe site-ul I.Ş.J. Olt.

Evaluarea directorilor adjuncţi se va face de către Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Olt în baza fisei de evaluare elaborată si avizată de directorul unităţii şcolare şi aprobată ulterior de Inspectorul Şcolar General Adjunct pentru Management cu respectarea graficului afişat pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt.

Dosarul personal al fiecărui director/director adjunct cuprinzând fişa de (auto)evaluare şi raportul de analiză detaliat conform criteriilor din fişă se va depune la registratura Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt îii perioada 01 iulie -07 iulie 2016, Stabilirea punctajului final în vederea acordării calificativului se va realiza în conformitate cu graficul desfăşurării şedinţelor Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt (ANEXA 1). La evaluare veţi avea cu dumneavoastră PDI/PAS şi Planul managerial.

Pe coperta dosarului personal se va menţiona numele inspectorului şcolar de specialitate responsabil de zonă.

Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt va analiza toate dosarele şi va decide asupra calificativelor acordate.

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro