Categorii

EVALUARE NAȚIONALĂ LA STANDARDE EUROPENE! – ID 138268

BENEFICIAR: Inspectoratul Școlar Județean Bacău

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Olt

Partener: Federația Națională a Asociațiilor de Părinți-Învățământ Preuniversitar

Obiectiv general:

Constituirea unui cadru eficient și durabil de dezvoltare și evaluare sistematică a procesului de formare a competențelor cheie la elevii din ciclul gimnazial, în vederea pregătirii susținerii cu succes a examinărilor naționale de la finalul clasei a VIII- a, prin intermediul unui program educațional desfășurat la nivel multiregional. 

Buget: 4,321,265.70

 

Axa prioritara 2. Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii

DMI. 2.2 Prevenirea și corectarea timpurii a școlii

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro