Echivalarea cu 90 de credite profesionale transferabile a gradelor didactice I si II (precum si a altor activitati de formare)

In aceasta perioada se desfasoara la nivelul Casei Corpului Didactic Olt activitatea de echivalare cu 90 de credite profesionale transferabile a mai multor categorii de organizare a formarii continue, finalizate de cadrele didactice in anul scolar 2017-2018. Activitatile supuse echivalarii sunt:

  1. obținerea gradului didactic II, gradului didactic I;
  2. absolvirea studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;
  3. absolvirea studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;
  4. absolvirea unui program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare;
  5. obţinerea unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă;

Exista mai multe etape ale procedurii de echivalare si acordare de credite profesionale transferabile:

  • 01-15 septembrie 2018
    • Depunerea dosarului de echivalare și acordare a creditelor profesionale transferabile la unitatea școlară, de către absolvenții programelor de formare  la școala unde funcționează.

Dosarul de echivalare va conține: cerere prin care se solicită echivalarea, documentul care atestă finalizarea programului de formare (copie certificată conform cu originalul de către directorul unității școlare), carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naștere (copii certificate conform cu originalul de către directorul unității școlare)

  • 15-30 septembrie 2018 – depunerea dosarelor de echivalare la sediul CCD Olt, desfășurarea ședințelor de echivalare la nivelul CCD Olt și eliberarea adeverințelor de echivalare.
  • 30 septembrie 2018 – afișarea rezultatelor                                                                         Va atasam si documentele necesare echivalarii.                                                                      PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE VA PUTETI ADRESA METODISTILOR CASEI CORPULUI DIDACTIC OLT.

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Grade didactice si echivalari de studii ale cadrelor didactice

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro