Echivalarea cu 90 de credite profesionale transferabile a gradelor didactice I si II (precum si a altor activitati de formare)

In aceasta perioada se desfasoara la nivelul Casei Corpului Didactic Olt activitatea de echivalare cu 90 de credite profesionale transferabile a mai multor categorii de organizare a formarii continue, finalizate de cadrele didactice in anul scolar 2018-2019. Activitatile supuse echivalarii sunt:

  1. obținerea gradului didactic II, gradului didactic I;
  2. absolvirea studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;
  3. absolvirea studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;
  4. absolvirea unui program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare;
  5. obţinerea unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă.                                                                                                                                                                                                                                                        Detalii suplimentare găsiţi în anunţul ataşat acestui articol, precum şi la sediul Casei Corpului Didactic Olt.

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Grade didactice si echivalari de studii ale cadrelor didactice

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro