Documente concurs directori

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 3969 / 30 mai 2017.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format letric la instituția care organizează concursul, la registratura Inspectoratului Școlar Județean Olt/secretariatul unității de învățământ particular, după caz, în perioada 19 iunie – 6 iulie 2017  și vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMEN nr. 3969 / 30 mai 2017.

Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017.

Probele de evaluare a curriculum-ului vitae și de interviu  se vor desfășura în perioada 19 – 31 iulie 2017 în locațiile stabilite de Inspectoratul Școlar Județean Olt/unitatea de învățământ particular, respectiv  Școala Gimanzială „Nicolae Iorga” Slatina.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0249.410.927, de luni până vineri, între orele 10.00 – 15.00.

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro