Detașarea personalului didactic titular în anul școlar 2015-2016

Ședința publică de soluționare a cererilor de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată și de detașare la cerere va avea loc în sala de festivități a Colegiului Național “Ion Minulescu” Slatina, începând cu ora 9,00.

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate publicate pentru etapa de detaşare/completare de normă din 24.08.2015.

1. Precizări generale privind detașarea la cerere și în interesul învățământului.

2. Model de solicitare a unității primitoare în vederea detașării în interesul învățământului a unui cadru didactic titular în altă unitate de învățământ.

3. Model de acord al cadrului didactic, răspuns la solicitarea unității primitoare, în vederea detașării în interesul învățământului.

4. Cerere tip pentru detașare la cerere prin concurs specific 2015-2016. Dosarele se depun în perioada 30-31 iulie 2015 sau 17-18 august 2015.

5.  Fişa de evaluare pentru ierarhizarea candidaţilor participanţi la etapele mişcării personalului didactic – an şcolar 2015-2016.

6. În atenția directorilor unităților de învățământ:

macheta referitoare la detașările în interesul învățământului aprobate în C.A. al unității de învățământ se va trimite în format electronic la adresa personal.isj.olt@gmail.com și în format letric, semnat și ștampilat, prin fax la nr. 0249/412801 sau în original sau scanat la aceeași adresă de mail. Termen- 20 august 2015

– dosarele candidaților conținând documentele solicitate în modelul de acord se vor transmite compartimentului managementul resurselor umane din cadrul I.Ș.J. Olt până la data de 24 august 2015. 

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro