Categorii

Detașarea la cerere prin concurs sau concurs specific pentru anul școlar 2021-2022

 1. Lista punctajelor rezultate în urma evaluării cadrelor didactice titulare în urma concursului național, sesiunea 2021, care solicită detașare la cerere.
 2. Lista actualizată cu punctajele rezultate în urma evaluarii dosarelor cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere prin concurs specific în anul școlar 2021-2022.
 3. Sedința de repartizare va avea loc în data de 25.august 2021, începând cu ora 10.00, la Liceul Metalurgic Slatina
 4. În atenția cadrelor didactice cu statut de titular, care au fost repartizate în baza notelor obținute la concursul național din 2021: în temeiul art. 86 alin. (13)  din Metodologia de  mobilitate, își pot depune dosare pentru detașare la cerere în data de 01.09.2021. Conținutul dosarului este cel precizat în modelul de cerere anexat.
 5. Model cerere de detașare prin concurs specific.
 6. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2021.
 7. Lista punctajelor inițiale obținute în urma evaluării activității cadrelor didactice titulare, care au depus dosare pentru detașare la cerere în anul școlar 2021-2022
 8. Conform calendarului mobilității, cadrele didactice au dreptul să depună contestații cu privire la punctajele obținute în perioada 24-25 mai 2021. Contestațiile se depun la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Olt.
 9. Etapa de detașare la cerere se va desfășura în continuare conform prevederilor calendarului mobilității. În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 11-17 mai 2021, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în perioada 18-19 august 2021.
 10. Extras din calendarul mobilității referitor la detașarea la cerere. Dosarele se depun în perioada 11-17 mai 2021,  în intervalul orar 10,00-15,00
 11. Candidații care solicită detașarea în alt județ vor înregistra ca răspuns la solicitările menționate în formularul google atașat, cererea tip, însoțită de adeverința eliberată de unitatea de învățământ privind structura și viabilitatea postului/catedrei, scanate, în format electronic. Adeverința va fi transmisă ulterior pe e-mail la adresa de e-mail comunicată în formular.
 12. Model adeverință statut titular/debutant(se va include în mod obligatoriu în dosarul depus la ISJ Olt).

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro