Detașare în interesul învățământului pe funcțiile de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt

  1. Anunț privind informarea directorilor și directorilor adjuncți, precum și a cadrelor didactice interesate să ocupe o funcție de conducere prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2021-2022
  2. Procedură operațională privind numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt, în anul școlar 2021-2022
  3. Calendarul procedurii de detașare în interesul învățământului pe funcțiile de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt
  4. Lista posturilor de director/director adjunct vacante în anul școlar 2021-2022
  5. Model acord privind numirea prin detașare în interesul învățământului în funcția de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt
  6. Model cerere de solicitare detașare în interesul învățământului pentru ocuparea unei funcții de director/director adjunct într-o unitate de învățământ preuniversitar din județul Olt, în anul școlar 2021-2022
  7. Important! Cererea și acordul vor fi depuse la secretariatul ISJ Olt în intervalul specificat sau transmise electronic la adresa secretariat@isjolt.ot.edu.ro iar dosarul de candidatură va fi încărcat aici.

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Management instituțional

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro