Depunere dosare_ DEFINITIVAT

In atentia Doamnei/Domnului Director,

Referitor la: depunere dosare candidaţi- inscriere la Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, anul şcolar 2014-2015:

• dosarele candidatilor care îndeplinesc condiţiile legale vor fi depuse la I.S.J.Olt după ce sunt verificate, în prealabil;
• dosarele vor fi însoţite de o adresă de înaintare (semnată, ştampilată, nr. de înregistrare) şi un tabel centralizator cuprinzând numele cadrelor didactice care solicită înscrierea la examen;
• documentele care nu necesită legalizare vor fi certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ;
• documentele vor fi depuse în dosare în ordinea menţionată în Adresa I.S.J. Olt nr. 8113/13.10.2014;

Notă: Dosarele complete până la această dată pot fi depuse şi în cursul acestei săptămâni, la serviciul secretariat al I.S.J. Olt

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Definitivat

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro