Democratic School Culture with Teacher as a Change Agent

 

Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor

finanțat prin Mecanismul Financiar al SEE 2014-2021

http://www.eea4edu.ro

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

În perioada 01.09.2018 – 31.08.2019, Inspectoratul Școlar Județean Olt desfășoară proiectul Democratic School Culture with Teacher as a Change Agent, mobilități individuale ale inspectorilor școlari.
Proiectul se încadrează în Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, Dezvoltarea capitalului uman și a bazei de cunoștințe, 2014 – 2021 și este finanțat din granturi SEE – Norvegia, Islanda, Liechtenstein.

O zonă deschisă a educației europene aduce cu ea multe avantaje, dar cere un efort continuu de înlăturare a barierelor și dezvoltare a unei rețele educaționale care stimulează cultura democratică școlară, interculturalitatea, mobilitatea transnațională și cooperarea școlară. Astfel, obiectivul proiectului este de a întări capacitatea I.S.J. Olt de a introduce și promova cele mai noi instrumente ale Consiliului Europei în ceea ce privește cultura democratică școlară și de a le susține în implementarea practicilor inovative în procesul de predare-învățare. Se urmărește promovarea proiectelor educaționale interdisciplinare la nivelul școlilor și la nivel european, în care cultura democratică școlară, interculturalitatea, mobilitatea transnațională și cooperarea școlară sunt linii directoare.

Obiective specifice:

O1. – 7 inspectori școlari vor fi formați în cultura școlară democratică, tehnici de facilitare, în 2 cursuri structurate/2 fluxuri, în Norvegia, în lunile octombrie 2018 și februarie 2019;

O2. – crearea unei metodologii de intervenție în procesul de predare-învățare în ceea ce privește cultura democratică școlară, tehnici de facilitare, utilizate în proiectele școlare interdisciplinare care are ca termen luna iunie 2019.

Selecția inspectorilor școlari care vor participa la cursurile de formare în Norvegia se va face conform procedurilor și metodologiei publicate pe website-ul I.S.J. Olt și diseminate la nivelul instituției.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor”.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro